Søkelys Singapore #2: Skatt

NBAS SPOTLIGHT

Skatt og merverdiavgift i Singapore. I en ny artikkelserie på nbas.org.sg skrevet på norsk, gir vi enkle og nyttige tips for deg som tenker på å etablere virksomhet i Singapore. I den første artikkelen fikk du tips om selve etableringen. I denne artikkelen gir vi deg en overikt over skatte- og merverdiavgiftssystemet i Singapore. Alle opplysninger i denne artikkelen er hentet fra skattemyndighetene i Singapore, Inland Revenue Authority of Singapore. Du kan også få råd og hjelp direkte fra dem.

Les også: Søkelys Singapore: Etablering av virksomhet i Singapore

Skatt i Singapore
Singapore har et meget gunstig skattenivå for bedrifter. Siden 2010 har landet operert med en fast rate på 17% for både lokale og utenlandske selskaper. Verdt å merke seg er at selskaper får såkalt «corporate income tax rebate» på 25% inntil SGD $15.000. Dette er gjenstand for ny vurdering og rater årlig.

Eksempel:

  • Skattbar inntekt: $500.000
  • Skatt 17%: $85.000
  • Fradrag skatterabatt $85.000 x25%, begrenset til $15.000
  • Sum skatt: $70.000

For å en oversikt over skattesystemet i Singapore, kan du lese her.

Videre er det delvis skattefritak for start-ups. Summene kan variere fra år til år.

Eksempel ved etablering i 2020:

  • Første $10.000 får fritak for 75% ($7.500)
  • Neste $190.000 fritatt 50% ($95.000)
  • Av $200.000 blir $102.500 blir unntatt beskatning

For selskaper som ble etablert før 2020 finnes lignende ordninger, og disse kan vare over flere regnskapsår. Dette gjør etablering i Singapore veldig gunstig, da det hjelper bedriftens etableringsfase og kritiske år med lav selskapsskatt. Klikk her for nærmere informasjon om ratene og utregning av skattefritaksordningen.

Merverdiavgift
Merverdiavgift i Singapore heter Goods and services tax, forkortet GST. GST i Singapore er kun 7%. Det er varslet en økning til 9%, men det vil trolig ikke bli budsjettert før tidligst neste år. Bedrifter som har en skattbar omsetning over $1 million singaporske dollar er pliktige til å registrere seg for GST. Ved usikkerhet har myndighetene et godt system for å vurdere om bedriften din bør registrere seg eller ikke. Myndighetene tilbyr god veiledning og rask oppfølging ved spørsmål om regler og registreringsprosess.

Registrering og henvendelser kan du gjøre her.

Det kan være interessant for deg å vite at en del varer og tjenster er unntatt GST. Dette gjenspeiler Singapores ønske om å tiltrekke seg utenlandske bedrifter. Unntatt fra GST finner vi blant annet eksport av varer, salg og utleie av umøblert bolig, varer i transitt, private transaksjoner, mv.

Hva gjelder GST på tjenester er det blant annet lukrativt at finansielle tjenester er unntatt. Her får du en oversikt over hvilke finansielle tjenester som er unntatt GST.

Digitale valutaer, som konvertering av bitcoin til ordinær valuta, blir heller ikke omfattet av GST.

For virksomheter med mye reising kan det være nyttig å vite at såkalte «internasjonale tjenester» ikke ilegges GST. Dette er for eksempel flybilletter ut av landet. Derfor kan tjenestereiser for bedrifter etablert i Singapore være billigere.

Sjekk også myndighetenes lettfattelige oversikt over GST-reglene her.

.

01o3l6kig
Om artikkelforfatteren: Alexander Solhus er en erfaren advokat som tar en MBA-grad ved James Cook-Universitetet i Singapore.