Søkelys Singapore: Etablering av virksomhet i Singapore

NBAS SPOTLIGHT

I en ny artikkelserie, skrevet på norsk og rettet mot norsk næringsliv, vil vi gi enkle og nyttige tips for deg som tenker på å etablere virksomhet i Singapore. Denne gang er det selve etableringen som er i fokus. I de neste artiklene kommer vi inn på temaer som skatt og merverdi, det norske støttemiljøet i Singapore og andre temaer det er nyttig å kunne noe om for deg som orienterer deg mot Singapore.

Singapore er en bystat og øy som ligger strategisk plassert helt sør på den Malaysiske halvøy. I 2019 rangerte Verdensbanken landet til å være det nest enkleste landet i  å drive forretninger i, og det sjette mest innovative landet i verden. Singapore er også Asias mest bærekraftige nasjon, hvor myndighetene i 2020 bevilger SGD$19 milliarder til forskning og teknologi. Singapore regnes derfor som selve inngangsporten til det asiatiske markedet.

Landet har den største tilstedeværelsen av norske bedrifter i Sør Øst Asia. Det finnes også en stor norsk koloni med blant annet ambassade, Sjømannskirke, Innovasjon Norge og Norwegian Business Association Singapore (NBAS). Med en økonomi som hovedsakelig er sentrert rundt forretninger, er reguleringene for etablering dertil liberale. Som en følge av dette er det mer enn 200 norske bedrifter etablert i landet. I tillegg finner man stor tilstedeværelse av internasjonale selskaper i ulike størrelser.

Blant de attraktive ordningene fra myndighetene finner du blant annet særregler for selskaper som ønsker å etablere sitt internasjonale hovedkvarter i landet. Dette innebefatter blant annet over 50 avtaler mot dobbeltbeskatning, frihandelsavtaler, og beskyttelse av ideer og innovasjon gjennom streng håndheving av immaterielle rettigheter.

Vi har laget en sammenfatning av nyttige tips og lenker for bedrifter som vurderer å etablere seg i Singapore.

Registrering av virksomhet
Det er lett å registrere virksomhet og utenlandsk foretak i Singapore. Myndighetene har en felles portal for registrering av virksomhet, og omfatter de fleste selskapsformer. Den finner du her.

For råd om etablering av utenlandsk kontor i Singapore kan det være lurt å kontakte følgende:

Enterprise Singapore har i samarbeid med lokale myndigheter utviklet en nyttig portal for små og mellomstore bedrifter og start-ups. Portalen inneholder generelle råd og oversikt for bedrifter i ulike stadier av etableringsfasen. Ved å opprette brukerkonto vil du få tilpasset informasjon og tjenester etter behov og interesser. I tillegg kan du knytte kontakt med andre bedrifter og personer som bruker portalen. Lenken finner du her.

Mange bedrifter ønsker juridisk bistand i de ulike etableringsprosessene. Advokatfirmaer i Norge kan hjelpe med å koordinere prosessen videre sammen med Singaporske advokater. Det er for tiden to norske advokatfirmaer med kontor i Singapore, Simonsen Vogt Wiig og Wikborg Rein. Andre forretningsorienterte advokatfirmaer kan også ha lokale samarbeidspartnere i Singapore.

Regnskap og revisjon
Små selskap er unntatt kravet om revisjon. «Små selskap» defineres som private selskap gjennom hele det innværende finansielle regnskapsår. I tillegg må det oppfylle to av det følgende:

  • Årlig omsetning under SGD10 millioner
  • Verdien av totale eiendeler i selskapet er under SGD10 millioner
  • Det er 50 eller færre ansatte

«Små grupper» er små selskaper som er del av en liten gruppe. Disse er også unntatt kravet til revisjon. Samme vilkår og størrelsesorden som overfor gjelder også for disse, men med en viktig forskjell. Det er gruppens samlede eiendeler og omsetning som må være under SGD10 millioner, ikke kun det individuelle selskap.

Ønsker du å opprette et sovende selskap i Singapore, vil dette også være unntatt revisjonsplikt. Det samme gjelder selskap som har vært aktive, men som har vært uten aktivitet siden siste finansielle år. For mer informasjon om revisjons- og rapporteringsplikt i Singapore anbefales det å besøke hjemmesiden til Accounting Standards Council Singapore. De har til enhver tid oppdaterte regler og informasjon lett tilgjengelig.

01o3l6kig
Om artikkelforfatteren: Alexander Solhus er en erfaren advokat som tar en MBA-grad ved James Cook-Universitetet i Singapore.