Søkelys Singapore #4: Norsk miljø

NBAS SPOTLIGHT

Det norske miljøet i Singapore

I vår artikkelserie «Søkelys Singapore» har vi tidligere berørt temaer som etablering, skatt og MVA, og Nordic Innovation House. I vår fjerde artikkel ønsker vi å se nærmere på det norske støtteapparatet i Singapore. Det bor nærmere 2000 nordmenn i Singapore, og det har jevnt vært den største norske kolonien utenfor Norden de siste 20 årene. Her finner man et godt etablert forretningsmessig, faglig og sosialt miljø. Nedenfor finnes en oversikt over noen av de viktigste bidragsyterne. I tillegg finnes det egne norske grupper på Facebook for diverse arrangementer, uformelle sammenkomster, fysisk aktivitet mv.

 

Sjømannskirken

Singapore er en gammel havneby hvor Sjømannskirken har vært tilstede lenge. De er et viktig sosialt, kulturelt og kirkelig bindeledd for fastboende og nordmenn på gjennomreise. Der feires det høytider med norsk mat, konserter, bryllup, gudstjenester med mer. Kirken ledes i dag av sjømannsprest Alexander Colstrup, og er åpen for alle innenfor åpningstidene. Nærmere informasjon om deres åpningstider og tjenester finner man her her Sjømannskirken i Singapore har også en aktiv side på Facebook, hvor arrangementer og sosiale samlinger  jevnlig oppdateres.

 

Ambassaden

Den norske ambassaden ligger sentralt til midt i finansdistriktet i Singapore, og ledes av ambassadør Anita Nergaard. Her kan man få utstedt pass, avholde vielser, samt få generell konsulær bistand. Betalinger ved ambassaden kan foretas med VIPPS, foruten norske bankkort og betalingsoverføringer. Ambassaden er også representert ved mange sosiale arrangementer og høytider, som gir nordmenn i Singapore god kontakt med hjemlandet. Mer informasjon om ambassadens virke og åpningstider finner man på deres hjemmeside.

 

Innovasjon Norge

For norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Singapore er Innovasjon Norge en viktig ressurs. De kan bistå med rådgiving, nettverk, kompetanseheving, profilering og profilering for å gjøre norsk næringsliv i Singapore enda bedre. Hovedfokus er på maritim, offshore, energi, smart city og bærekraft. Deres kontor holder til på samme adresse som ambassaden, og ledes av Pål Kastmann. Kontaktinformasjon finner du her her.

 

Norwegian Business Association Singapore (NBAS)

NBAS arrangerer fora og møter for Norske bedrifter i Singapore for å etablere nettverk, utveksle ideer, erfaringer og kunnskap innen forretningsrelaterte områder. Sammen med Den Norske Ambassade i Singapore og Innovasjon Norge utgjør de «Team Norway». NBAS  har avholdt en rekke arrangementer siden oppstart i 1993. 29 september i år er det klart for det første Singapore Norway Innovation Conference (SNIC).  Videre er det over 1000 påmeldte fra hele verden til den årlige norske sjømatmiddagen. NBAS har nylig lansert konseptet NBAS Talks, som rommer en podcast-  og webinarserie, samt dybdeartikler som profilererer medlemmenes virksomhet. NBAS ledes av President Leonard Stornes og i det daglige av Executive Director Anders Hegre. Mer informasjon om NBAS på hjemmesiden.

 

Nordic Innovation House (NIH)

Nordic Innovation House er en landingsplattform for nordiske oppstarts- og vekstbedrifter i Singapore og Sørøst Asia. NIH er et initiativ som drives av Innovasjon Norge, Business Sweden og handelsseksjonene ved de finske og islandske ambassadene. Til daglig ledes NIH av Sami Jääskeläinen. Du treffer dem her.

 

ANSA

Singapore er en populær destinasjon for norske studenter, med flere av Asias beste universteter og med engelsk som undervisningsspråk. Association of Norwegian Students Abroad Singapore er en organisasjon for norske studenter i Singapore, som ledes av Kristin Verpe. Gjennom skoleåret arrangerer ANSA både sosiale og faglige arrangementer, f.eks. Studentgrill på Sjømannskirken. Mer informasjon om ANSA Singapore og hvordan man kan blir medlem finnes her og arrangementer legges ut på deres Facebook-side.

 

Facebook

Dersom man ønsker å flytte til Singapore, eller allerede har ankommet, er Facebook gruppen «Aktivitetsgruppa Singapore» et fint sted å starte. Der deles alt fra tips og triks, sosiale samlinger, salg og utleie, samtidig som de fleste spørsmål kan besvares av medlemmene.

.

01o3l6kig
Om artikkelforfatteren: Alexander Solhus er en erfaren advokat som tar en MBA-grad ved James Cook-Universitetet i Singapore.