Ønsker du en viktig rolle i den norske kolonien?

Norskskolen I Singapore

Norskskolen i Singapore

Dagens leder og eier av Norskskolen i Singapore har besluttet å avslutte det nåværende tilbudet.

Norskskolen har hatt en viktig rolle og tilbudt morsmålsundervisning til barn i Singapore i en årrekke. I Singapore er det et miljø på nær 2000 nordmenn. En stor andel av disse er familier med barn i skolealder.

Norskskolen i Singapore har økonomiske midler opparbeidet gjennom mange år. Disse midlene vil kunne overføres til nye krefter som ønsker å videreføre Norskskolens tradisjon.

Dette er en unik mulighet for en eller flere til å bygge opp en Norskskole i samråd med gjeldene forskrifter i Singapore.

Er du interessert kan du få mer informasjon ved å kontakte NBAS ved Karoline Riis Rigault (karoline.riis@orkla.no Mob: 96431029) eller tidligere rektor Sile Merli (silje@norwegiansupplementaryschoolsingapore.com Mob: 96452363).