Gladnyhet om Norskskolen i Singapore

Norskskolen I Singapore

Gladnyhet om Norskskolen i Singapore!

Vi ønsker å videreføre tilbudet Norskskolen har gitt nordmenn i Singapore de siste 37 årene. Vi vil at flest mulig barn med tilknytning til Norge skal ha en arena hvor norsk språk og kultur står i sentrum.  I samarbeid med foreldre og foresatte håper vi å kunne skape en skole hvor norske barn i Singapore kan videreutvikle sine ferdigheter på en gøy og inspirerende måte.

Norskskolen har en stolt tradisjon, og har tilbudt komplementerende undervisning i norsk i samarbeid med engasjerte lærere i en årrekke. Vi ønsker å videreføre denne tradisjonen, og samtidig skape nye rammer og metoder for undervisning.

Den største endringen er at vi vil gå bort ifra nettundervisning. Vi har erfart at barn har behov for variert og praktisk undervisning. Vi vil fortsette å følge utdrag fra norsk lærerplan, men undervisningene skal ikke kun sentreres rundt tavla og lærebøkene. Det er viktig for oss at elevene opplever mestring, og at de trives på skolen. Derfor har vi som mål å ta i bruk varierte undervisningsmetoder og læringsarenaer. Det skal være gøy å gå på Norskskolen, og vi vil at elevene skal sitte igjen med gode minner og knytte nye bekjentskap.

Tradisjoner knytter oss sammen, og skaper tilhørighet. Vi ser at elevene spesielt gleder seg til juleavslutninger, 17. mai og andre norske høytider. Vi kommer til å legge enda mer vekt på disse tradisjonene, og vil i samspill med elevene feire disse merkedagene.

Vi vil tilby 2 timers undervisning i norsk per uke, ca. 30 uker i året.  I tillegg vil Norskskolen tilby individuell undervisning, og undervisning i mindre grupper for de som ønsker det. Vi holder også på med å utvikle et tilbud til voksne som har behov for norskopplæring.

Vi jobber aktivt med å finne beliggenhet og tidspunkt for undervisning, og vi håper at spørreundersøkelsen vi har laget kan bidra til å kartlegge hva som passer for folk flest.

De siste årene har undervisningen funnet sted ved Stamford American International School. De har tilbudt gode lokaler og topp utstyr i fine og trygge omgivelser.  Vi har imidlertid også et godt alternativ i den norske Sjømannskirken. Her kan vi tilby undervisning på lørdager, som kan kombineres med sosialt samvær, en kopp kaffe og deilig lørdagsgrøt. Vi er åpne for andre gode alternativ, og gleder oss til å høre hvor du mener at Norskskolen skal holde til!

Med denne spørreundersøkelsen ønsker vi også å undersøke interessen for morsmålsopplæring i Singapore, og vi håper å lære mer om hva du ønsker at Norskskolen skal inneholde. Vi håper på stor respons slik at vi kan gå videre i planleggingen og åpningen av Norskskolen.

I lys av Covid-19 er det dessverre en rekke restriksjoner å forholde seg til, og det er usikkert hvordan denne høsten vil se ut, men vi lar ikke det hindre oss. Vi tenker langsiktig, og selv om oppstartsfasen kanskje ikke blir slik vi ser for oss, så er det viktig å få satt i gang. Vi skal prøve å tilpasse oss situasjonen på best mulig måte, og vi vil tilby fleksibilitet.

Vi takker for alle positive tilbakemeldinger og støtte vi har fått så langt! Vi håper at du tar deg tid til å svare på spørreundersøkelsen vår. Det vil være av uvurderlig betydning i vår innsats i å skape en skole som du ønsker å sende barna dine til. Vennligst klikk her for å gjennomføre spørreundersøkelsen. Det tar ca. 5 minutter å gjennomføre den, og svarfristen er søndag 13. august. 

Litt om oss:

Trude Giglietti-Furuseth (35)

Trude Furuseth

 

 

Har bodd i Singapore i snart 4 år. Er gift, og har to jenter på 4 og 5. Er lektor med tilleggsutdanning i psykologi. Har jobbet på ungdomsskole i Tromsø, og har de to siste årene jobbet ved Norskskolen i Singapore. Jeg har et sterkt ønske om å videreføre Norskskolens tradisjon, og gleder meg til å ønske gamle og nye elever velkommen. Jeg ønsker å legge til rette for at barn skal trives, og vil jobbe for å gi elevene gode læringsopplevelser.

 

Jon Vikan (41)
Jon Vikan

 

Kom til Singapore i mars 2020 med kone og 2 barn på 4 og 5. Har en mastergrad i prosjektstyring fra NTNU. Jobbet mye med planlegging og opplæring av kollegaer. Drevet flere selskaper de siste årene, med fokus på bærekraftige eiendomsprosjekter. Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringene knyttet til etablering og drift av Norskskolen, for å skape best mulig læringsarena for norsk språk og kultur i Singapore.

 

 

In English:

We are two eager people that wish to explore the opportunity of keeping the Norwegian School open. Our mission is to promote the Norwegian culture in Singapore. That includes teaching children Norwegian, and giving them an opportunity to learn about our traditions and our society. We wish to hear your thoughts on the project, and we therefore kindly ask you to complete the survey. This survey will help us understand how we can best deliver on our mission! Deadline for completing the survey is the 13th of August. 

Click here if you wish to complete the survey in English. It will only take a couple of minutes to complete the survey, and we appreciate and value all feedback! Thank you in advance.