Vi søker Digital Engagement Manager

Domenico Loia Ehtcc9syxsw Unsplash

Om NBAS:

Mer enn 200 norske bedrifter er i dag etablert i Singapore. NBAS sine hovedmål er:  Være et forum og nettverk for norske næringslivsaktører i Singapore – kunnskapsoppbygging, erfaringsutveksling. Bygge bro mellom norsk næringsliv og Singapore/SEA-regionen. Styrke forholdet mellom Norge og Singapore i samarbeid med Ambassaden og Innovasjon Norge Singapore.

En god tilstedeværelse i alle våre digitale kanaler vil bidra til å opprettholde og forbedre NBAS’ synlighet og bidra til at vi når våre mål.

Derfor spør vi: Er du den som kan styrke NBAS’ digitale engasjement ytterligere? .

Kjerneansvar:

Webmaster for nbas.org.sg
Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle nettsiden med interessant og nyttig informasjon til våre medlemmer og andre interessenter.

Ansvarlig for NBAS’ Facebook-, LinkedIn- og Instagram-kontoer
Inkludert betalte annonser og bruk av vanlige verktøy for fellesskapsbygging, som diskusjoner, meningsmålinger og undersøkelser. Samarbeide og koordinere med Ambassadens og Innovasjon Norges redaksjonelle ressurser.

Utvide og styrke NBAS’ nyhetsliste, i samarbeid med vår frivillige ressurs på området

Sørge for synlighet for våre sponsorer

Du vil rapportere til Executive Director i sekretariatet.

Kvalifikasjoner

NBAS søker etter en person med følgende ferdigheter:

Kompetanse på, og erfaring med WordPress, Canva, Facebook, LinkedIn, Instagram, Zoho One, Google Analytics og Google sine bedriftssider. Også kunnskap om SEO skriveverktøy.

Systematisk, presis og i stand til å levere avtalte oppgaver til avtalt tid.

God grafisk sans.

Utmerket norsk og engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Andre forhold

Stillingen er 40%, deltid.

Arbeidsplassen er i den norske ambassaden i Hong Leong-bygningen to dager i uken.

Startdato: Så snart som mulig.

Vi tilbyr

En inspirerende arbeidsplass i Team Norway – sammen med den norske ambassaden og Innovasjon Norge.

Utmerket synlighet og nettverksmuligheter mot norsk næringsliv i Singapore

En konkurransedyktig lønn

Send søknad og CV på e-post til: admin@nbas.org.sg
Anders Hegre, Executive Director, kontakt: 8451 1892.

Photo by Domenico Loia on Unsplash