Past Events

NBAS Breakfast Talk: INTERPOL

Hacker using laptop. Hacking the Internet.

: Monday, 29 May 2017, 8:30 AM

: The Fullerton Hotel, The Straits Room, Level Four

: Member ($40), Non-Member ($60)

I dagens verden blir kriminalitet stadig mer globalisert, avansert og grenseoverskridende. Kriminelle utnytter fordelen av ny teknologi, mobilitet over landegrenser – og anonymitet i den virituelle verden.

INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) ble etablert for å bekjempe nye globale utfordringer og aggressive typer kriminalitet.

INTERPOL IGCI er et banebrytende forsknings- og utviklingssenter for identifisering av forbrytelser og kriminelle, innovativ opplæring, operativ støtte og partnerskap.

Den teknologiske utviklingen går svært raskt og INTERPOL IGCI skal være spydspissen innen teknologi og innovasjon og sørge for at politiet alltid er et skritt foran de kriminelle miljøene.

NBAS er stolte av å kunne invitere til frokostseminar om dette spennende og viktige temaet med Trygve K. Aandstad. Mr Aandstad er avgitt fra Kripos i Norge til INTERPOL IGCI i Singapore for å bidra i oppbyggingen av denne globale kapasiteten.

Trygve_Aandstad_300pix

Mr Aandstad har jobbet 17 år i norsk politi, hvorav siste 10 år hos Kripos. Han kom til Singapore fra stillingen som seksjonsleder på taktisk etterforskningsavdeling, og var blant annet ansvarlig for Kripos sin bistand i drapsetterforskninger. Han har bred erfaring fra ulike områder, blant annet cyber og teknologi. I tillegg til grunnutdanning som politi, er han utdannet blant annet innen teknologi og ledelse.

INTERPOL (International Police Organization) har 190 medlemsland, og er verdens største politiorganisasjon. INTERPOL ble etablert for 100 år siden og er en betydelig aktør i kampen mot internasjonal kriminalitet.